8 ที่เที่ยว ลําปาง สวยโดนใจ เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ที่เที่ยว ลําปาง

หัวข้อนำทาง

ที่เที่ยว ลําปาง เมื่อพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง หลายๆ คนคงจะนึกถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง รถม้า กาดกองต้า หรือชามไก่ แต่จริงๆ แล้วลำปางยังมีที่เที่ยวอีกมากมาย และเราได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวลำปางไปแล้วในกระทู้ที่แล้ว เที่ยวลำปางกับ 10 สถานที่สุดประทับใจที่ควรไปสัมผัส วันนี้เราเลยอยากจะมาแนะนำที่เที่ยวอื่นๆในลำปางกันอีกด้วย บอกเลยว่า…ลำปางจะไม่ใช่เมืองทางคมนาคมในการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นอีกต่อไป

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่เที่ยว ลําปาง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ก่อนจะเดินทางไปที่อื่นขอเชิญไปสักการะศาลหลักเมืองก่อน หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ อำเภอเมืองลำปางก่อน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว เสาแรกสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2400 ตามด้วยเสาที่สองในปี พ.ศ. 2416 และเสาที่สามในปี พ.ศ. 2429 ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ได้มีการสร้างศาลากลางจังหวัด จึงได้นำเสาหลักเมืองนี้มา ถึงหน้าศาลากลาง และมีการสร้างมณฑปขึ้นคลุมเสาหลักเมืองทั้งสามในปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบัน ศาลหลักเมืองเป็นกลุ่มเสาหลักเมืองโบราณที่รวบรวมมาจากสถานที่ต่างๆ มานานหลายศตวรรษ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อดำ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลำปางเคารพนับถืออย่างสูง ที่เที่ยว ลําปาง

วัดจองคำ พระอารามหลวง

วัดจองคำ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านฮวด อำเภองาว เป็นอีกหนึ่งวัดที่ชาวงาวเคารพและศรัทธา เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆ ในภาคเหนือ สันนิษฐานว่าสร้างโดยชาวฉาน เพราะอาคารต่างๆ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมแบบฉาน วัดที่สร้างขึ้นใหม่ ยังคงเป็นรูปแบบศิลปะดั้งเดิมที่ไม่ผิดเพี้ยน จุดเด่นอีกประการหนึ่งของที่นี่คือ “พระมหาเจดีย์พุทธคยา” ซึ่งเป็นแบบจำลองของเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย มีความสูงประมาณ 51 เมตร มีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ ตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายในและภายนอก

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน วัดตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบบนภูเขาที่เรียกว่า “ดอยพระจันทร์” มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามและทิวทัศน์ของอำเภอแม่ทา มองเห็นภูเขาและต้นไม้เขียวขจีได้ทุกทิศทุกทาง ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในตอนเช้าคุณจะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงามอีกด้วย บริเวณวัดมี 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านล่างซึ่งเป็นบริเวณวัด และพื้นที่บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุ ต้องขับรถจากวัดประมาณ 4-5 กิโลเมตร

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในเมืองลำปาง ตั้งอยู่ในตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง ภายในวัดมีสิ่งที่สำคัญมากมาย เช่น “พระธาตุเจดีย์สาว” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะพม่า เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 ข้อ ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณ นอกจากกลุ่มเจดีย์แล้วยังมีวัดเล็กๆ ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่าพระพุทธฐานใจ “วัดใหญ่” ที่ประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีลักษณะทางพระพุทธศาสนาที่สวยงาม

“พิพิธภัณฑ์เขลางนคร” เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำเสนอเมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านขุดพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ หนัก 100 บาท 2 สลึง แล้วนำไปที่วัด ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เรียกว่า “พระแสนแซ่ทองคำ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 หน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุของชาติ

วัดศรีชุม

วัดศรีชุม ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีชุม-แม่วะ ตำบลศรีชุม อำเภอเมืองลำปาง เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยบารอนชาวพม่าชื่ออูโย สาวกชาวอังกฤษมาทำงานด้านป่าไม้ในประเทศไทย จุดเด่นของวัดนี้คือ “พระวิหาร” ซึ่งเป็นอาคารครึ่งไม้ ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาและพม่า มีหลังคาไม้แหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก และวัดศรีชุมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2524 ก่อนเกิดเพลิงไหม้ทำลายทั้งวัดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2535 เหลือเพียงงานฉลุลายไม้แกะสลักบนซุ้มประตู ขึ้นไปที่วัดเท่านั้น ปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่แล้ว และของประดับตกแต่งจากอาคารที่ถูกไฟไหม้ก็จัดแสดงไว้ด้านหลังวัด

วัดปงสนุก

วัดปงสนุก ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าอนันตยศ ซึ่งเป็นโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าจำเทวีแห่งหริภุญไชย (ปัจจุบัน จังหวัดลำพูน) จุดเด่นที่สำคัญของวัดนี้คือ “วัดพันเทพ” ซึ่งได้รับรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นวัดไม้ โครงสร้างของวัดเป็นแบบมณฑปกลางแจ้ง มีพระพุทธรูป 4 องค์อยู่ตรงกลาง ใบหน้าของแต่ละคนหันไปทางสี่ทิศ หลังคามีสามชั้น รวมทั้งเสาสี่เหลี่ยมที่รองรับพระอุโบสถก็มีลวดลายวิจิตรวิจิตรปรากฏให้เห็นแทบทุกต้น และบริเวณด้านบนและรอบๆ ภายในวัด ประดับประดาด้วยพระพุทธรูปองค์เล็กจำนวน 1,080 องค์ จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดพันพุทธ” ที่เรียกกันติดปาก

วัดอักโขชัยคีรี

วัดอักโขชัยคีรี ตั้งอยู่ที่ กม. 50 บนทางหลวงหมายเลข 1035 ตำบลวิเชษฐนคร อำเภอแจ้ห่ม โดดเด่นด้วยวัดบนภูเขาสูง ต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ 227 ขั้น ด้านบนมีทั้งวัดและพระธาตุ ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ เรียกว่า พระศากยมุนีคีรีอาโข เป็นพระพุทธรูปที่ชาวแจ้ห่มให้ความเคารพนับถืออย่างสูง สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดแห่งนี้อยู่ที่ปรากฏการณ์การสะท้อนพระบรมสารีริกธาตุกลับหัว ที่สามารถดูได้ภายในวิหารเงา ภาพที่ปรากฏเป็นภาพสีสวยงามของพระธาตุกลับหัว นอกจากนี้ยังมีหินไม้โบราณ นอกจากนี้ยังมีซากต้นไม้โบราณให้ชมอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่สนใจไปชมภาพสะท้อนพระธาตุกลับหัว สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ทุกวัน.

วัดพระธาตุจอมปิง

วัดพระธาตุจอมปิง ขอเชิญท่านไปที่บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา ชมความมหัศจรรย์ของเงาสะท้อนพระธาตุกลับหัวผ่านรูเล็ก ๆ ในหน้าต่างที่เผยให้เห็นความสวยงามบนพื้นภายในวัดเลย ครั้ง ในเวลากลางวันและกลางคืนที่วัดพระธาตุจอมปิง วัดโบราณ ที่มีตำนานการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา นอกจากนี้ยังมีวัตถุโบราณต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณวัดและจัดแสดงเพื่อการศึกษาเรียนรู้อีกด้วย ที่เที่ยว ลําปาง

 

บทความแนะนำ